موردی برای نمایش وجود ندارد.
تازه‌های دیوار من
برای مشاهده آخرین مطالب دیوار خود، باید وارد سامانه شوید.

Loading

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور یکی از سازمان‌ها دولتی اران است که وظیفه ثبت معاملات، شرکت‌ها، املاک و دارائی‌ها شخصی اتباع اران را به عهده دارد. ان سازمان با وظاف حقوقی و ساختار عملکرد مستقل، از نهادها وابسته به قوه قضائیه جمهوری اسلامی اران است.

قانون گذار در سال 1310 با تصویب قانون ثبت مترصد آن بود که از تنظیم اسناد عادی جلوگیری کند، اما در ان زمینه موفق نبود که ان عدم موفقیت تاکنون ادامه دارد. یکی از موضوعاتی که به دوام و بقا سند عادی کمک کرد مواد 147 و 148 قانون ثبت اسناد بود.

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور یکی از سازمان‌ها زیر مجموعه قوه قضائیه اران است. رئیس ان سازمان از سوی رئیس قوه قضائیه تعیین می‌شود و معاون قوه قضائیه به‌ حساب می‌آید. حوزه ستادی ان سازمان متشکل از چهار معاونت و تعدادی اداره کل است. در مجموع حوزه کاری و ارباب رجوع ان سازمان در دو معاونت اسناد و املاک خلاصه می‌شود. دفاتر ازدواج و طلاق، دفاتر اسناد رسمی و نیز دفاتر مشاورین خودرو و مشاورین املاک در شهرها مختلف اران تحت نظارت سازمان ثبت اسناد کار می‌کنند...

وظاف اصلی ان سازمان در 4 دسته خلاصه می‌شود:

  1. ثبت املاک
  2. اجرا مفاد اسناد رسمی
  3. ثبت شرکت‌ها و علام و اختراعات
  4. دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلا
سازمان ها