موردی برای نمایش وجود ندارد.
تازه‌های دیوار من
برای مشاهده آخرین مطالب دیوار خود، باید وارد سامانه شوید.

Loading

سازمان ثبت احوال یکی از سازمان‌ها دولتی اران است که جمع‌آوری اطلاعات و آمار جمعیتی کشور اران را به عهده دارد. ان سازمان با وظاف و عملکردی مستقل، از نهادها زیرمجموعه وزارت کشور است. ان سازمان وظیفه تهیه اطلاعات ثبتی اساسی مانند زاد و ولد، مرگ و میر و ازدواج و نیز صدور مدارک هویتی مانند شناسنامه را بر عهده دارد.

در گذشته ثبت امور مربوط به ولادت و ازدواج در اران به صورت سنتی بیشتر با مراجعه به روحانیون، ریش سفیدان محله یا بزرگان قوم انجام می‌گرفت. ثبت احوال به شیوه کنونی با اروپای در اران رواج یافت. بر اساس مصوبه هیئت وزیران در تاریخ 20 آذر ماه 1297 خورشیدی، مقررات تشکیل اداره سجل احوال در وزارت کشور تهیه شد و نخستین شناسنامه برا دختری بنام فاطمه ارانی در تاریخ 3 دی همان سال صادر شد. از سال 1304 شمسی، بر اساس قانون، دریافت شناسنامه برا کلیه شهروندان ارانی در مناطقی که در آن‌ها اداره سجل احوال دار بود الزامی‌شد.[2] اداره کل احصائیه و سجل احوال بر اساس مصوبه 20 خرداد 1307 با وظاف مستقل و به عنوانی نهادی وابسته به وزارت کشور کار خود را آغاز کرد. با بازنگری وظاف و آئین نامه‌ها مر چبوط به ان نهاد، نام آن در سال 1319 به اداره کل آمار و ثبت احوال تغییر یافت. آخرین بار در سال 1355 با تعریف وظاف و ساختار جدید، ان نهاد به نام کنونی یعنی سازمان ثبت احوال کشور تغییر نام داد. پس از انقلاب اران (1357)، برخی وظاف و آئین نامه‌ها ان سازمان در سال 1363 مورد بازنگری مجلس شورا اسلامی قرار گرفت.[3

ازمان ثبت احوال دارا یک حوزه ستادی و سی و یک اداره کل در سی و یک استان کشور است. ساختار اداری هر اداره کل تقریباً مشابه ساختار حوزه ستادی است. حوزه ستادی دارا سه معاونت و شش اداره کل است. رئیس سازمان ثبت احوال کشور معاون وزیر کشور به‌ حساب می‌آید.[4]

وظاف سازمان

سازمان ثبت احوال وظیفه گردآوری چهار دسته اطلاعات اصلی جمعیتی را برعهده دارد: ثبت تولد (ولادت)، ثبت مرگ، ثبت ازدواج و ثبت طلاق. بر اساس مصوبه سال 1363 مجلس شورا اسلامی، وظاف سازمان به شرح زیر است:

  1. ثبت تولد و صدور شناسنامه برا نوزادان
  2. ثبت مرگ وصدور گواهی وفات
  3. تعویض شناسنامه
  4. ثبت ازدواج و طلاق و نقل تحولات
  5. صدور گواهی ولادت برا شهروندان خارجه
  6. تنظیم دفاتر ثبت کل وقاع و نام خانوادگی
  7. تهیه آمارها جمعیتی[5]

علاوه بر موارد فوق صدور کارت شناسای ملی همراه با شماره ملی و کد پستی 10 رقمی برا افراد بالا پانزده سال اران از دیگر وظاف ان سازمان است.[6]

سازمان ها