موردی برای نمایش وجود ندارد.
تازه‌های دیوار من
برای مشاهده آخرین مطالب دیوار خود، باید وارد سامانه شوید.

Loading

دانش در ذهن انسان‌ها است؛ آنچه که در مستندات آورده می‌شود، صورتی از دانش (و نه خود دانش) بوده و برا انتشار دانش و یادآوری به کار می‌رود. بنابران یکی از روش‌ها دسترسی به دانش، آشنا با اشخاص مرتبط و تعامل با آن‌ها به صورت فردی و گروهی است. گروه‌ها در انواع مختلف (کانون تفکر، اجتماع یادگیری و ...) فضا مناسبی برا انتقال و تولید دانش فراهم می‌کنند.

درگاه